พญานาค บูชายังไงให้รวย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากอีกสิ่งหนึ่งก็คือ “องค์พญานาค”  ที่มีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง และช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดี วันนี้เราจึงมี 4 สิ่งควรรู้การบูชาองค์พญานาค มาฝากเพื่อนๆ กัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลกันด้วยนะคะหลายคนมีความเชื่อเรื่องการ บูชาพญานาคหรือแม้กระทั่ง การอัญเชิญพญานาคเข้าบ้านเป็นเรื่องดีของผู้ที่มีความเชื่อและความศรัทธาจะเห็นได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญานาคโด่งดังและเป็นที่รู้จักอย่างมาก ทำให้หลายคนนิยมไปไหว้องค์พญานาคตามสถานที่ต่าง  ๆ ทั่วไทย

องค์พญานาคจัดเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงของทางล้านนา โดยมีพิธีกรรมต่าง  ๆ เนื่องจากถือกันว่า พญานาคคือสัตว์กึ่งเทพชั้นสูง ซึ่งมีตำนานความเป็นมาเกี่ยวพันกับพระศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่งในตำนานความเชื่อในทางไสยเวทย์พญานาคยังเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินและมหานทีทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำให้นำรูปภาพหรือรูปปั้นพญานาคที่คุณเคารพบูชามาแช่นำ(ประพรมด้วยน้ำ) หรือทาด้วยน้ำมันจันทร์หอม สำหรับเครื่องสังเวย นิยมเป็นผลไม้ เช่น กล้วย มะพร้าว ส้ม เป็นต้น ห้ามถวายเนื้อสัตว์ปกปักรักษาแผ่นดินแผ่นน้ำและยังเชื่อกันว่าเมืองพญานาคนั้น เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล

องค์พญานาค

พญานาคหรือนาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ และความอุดมสมบูรณ์ คนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภเงินทอง และความสำเร็จโดยพญานาคถือเป็นสัตว์ในตำนาน ลักษณะคล้ายงูขนาดใหญ่ แต่มีหงอนสีทอง มีดวงตาสีแดงบริเวณเศียรจะมีตั้งแต่ 1,3,5,7 และ 9 ขึ้นอยู่กับตระกูลของนาค  ส่วนลำตัวจะเป็นเกล็ดเหมือนปลา ซึ่งจะมีสีแตกต่างกัน อย่าง สีเขียว สีรุ้ง และสีดำ ขึ้นอยู่กับบารมี

การจัดตำแหน่งการวางองค์พญานาคบริเวณบ้าน

ตำแหน่งในการจัดวางไม่ควรไกลจากตัวบ้านจนเกินไปสามารถจัดวางใกล้กับตัวบ้านได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังเลยคือห้ามให้น้ำจากหลังคาโดนเศียรองค์พญานาค โดยเด็ดขาด หากจัดวางบริเวณกลางแดดควรมีร่มฉัตรหรือทำร่มเงาให้แก่ท่านระดับของการจัดวางไม่ว่าจะเป็นอ่างน้ำหรือสระบัวควรอยู่สูงระดับเอวเพราะหากต่ำกว่านั้นเวลาเดินผ่านจะดูไม่ดีเนื่องจากท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงสิ่งของต่าง ๆ ที่นำมาถวายควรมีโต๊ะแยกพร้อมจัดวางให้เหมาะสมไม่ดูรกทั้งนี้ Infinity Design ผ้าม่านแนะนำให้ดูแลในเรื่องของสะอาดด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแต่บริเวณที่จัดวางองค์ท่านเท่านั้น แต่ภายในบ้านก็ควรสะอาดเรียบร้อย เพื่อเป็นการช่วยเสริมสิ่งที่ดีช่วยเรื่องเล่นเสี่ยงโชคออนไลน์ ทดลองเล่นผ่านเว็บgclub168ของเราเล่นง่ายได้กำไร อ่านบทความจะรับรู้ถึงพลังงานที่ดีอยู่ตลอด

ผู้รักษาศีลการบูชาองค์พญานาค

ห้ามถวายเนื้อสัตว์โดดเด็ดขาดเพราะท่านเป็นผู้รักษาศีล โดยส่วนใหญ่นิยมถวายผลไม้ ซึ่งแต่ละอย่างก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป อาทิส้ม จะสื่อในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง , กล้วยคือความสำเร็จทั้งนี้ผลไม้มงคลต่าง ๆ ก็นิยมนำมาถวายด้วยเช่นกันสำหรับทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำควรนำรูปภาพหรือรูปปั้นพญานาคที่บูชามาประพรมด้วยน้ำหรือทาด้วยน้ำมันจันทร์หอม พร้อมกับสวดมนต์ นั่งสมาธิอุทิศบุญถวายท่าน และเพื่อความเป็นสิริมงคลพญานาคเป็นผู้รักษาทรัพย์สมบัติมหาศาล จึงจะดลบันดาลให้ผู้ศรัทธาบูชาและอัญเชิญพญานาคเข้าบ้านเพื่อจะได้มีทรัพย์สินเงินทอง ได้โชคได้ลาภนั่นเอง

คาถาบูชาองค์พญานาค

 คาถาบูชาพญานาค นะโม ตัสสะ ภะคะวะ โต อะระ หะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 3 จบ

กายะ วาจา จิตตัง อะหัง วันทา นาคา ธิบดีศรี สุทโธ วิสุทธิ เทวา ปูเชมิ  ( 3 ครั้ง )

คาถาบูชา พระจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

นะโมตัส สะภะ คะวะโต อะระหะ โต สัมมา สัมพุท ธัสสะ 3 จบ

กา ยะ วาจะ จิตตัง อะหัง วันทา นาคา ธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิ เทวาปูเชมิ

ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวัน ทานาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิ เทวาปูเชม

ตะติ ยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิ เทวาปู เชมิ

เมตตัญ จะมหาลา โภปิโย นาคะ ขันธ ปริตตัง

คาถาบูชา จ้าวย่า นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

นะโม ตัสสะ ภะคะ วะโตอะระ หะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะไหว้ 3 จบ

กายะ วาจะ จิตตัง อะหัง วันทา นางพญา นาคิณี ศรีปทุมมา วิสุทธิ เทวีปู เชมิ

ทุติ ยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหัง วันทา นางพญา นาคิณี ศรีปทุมมา วิสุทธิ เทวี ปูเชมิ

ตะติ ยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหัง วันทา นางพญา นาคิณี ศรีปทุมมา วิสุทธิ เทวีปู เชมิ

เมตตัญ จะมหาลา โภปิ โยนาคะ ขันธ ปริตตัง

ทั้งนี้การบูชาพญานาคจะขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งควรมีความพร้อมที่จะบูชาจริง ๆ  และก่อนที่จะนำมาบูชานั้น แนะนำให้มีการจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อย วันพระก็สามารถบูชาองค์พญานาคด้วยการประพรมด้วยน้ำ หรือทาด้วยน้ำมันจันทร์หอม พร้อมกับสวดมนต์ นั่งสมาธิอุทิศบุญถวายท่านและเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความไม่ผิดพลาด โดยส่วนใหญ่มักจัดวางไว้บริเวณนอกตัวบ้าน บ้างก็มีการประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม

บททิ้งท้าย

ขออาราธนาบารมีพญานาคราชในทุกทิศอันมีท้าววิรูปักโขเป็นต้นเป็นประธานในทิศตะวันตกในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ลูกขออัญเชิญเทพเทวดาพญานาค ผู้มีฤทธิ์มาก ผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ มาสู่เคหสถานขอแม่พระธรณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ได้โปรดเปิดทาง บังเกิดเป็นสิริมงคล ปกปักรักษาตัวลูกและบริวาร ให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข โชคดีมีชัยด้วยเทอญ

© 2021 – 2024 GUZACLUB88. All Rights Reserved.
chevron-down