คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ คาถาสายมู ไว้เสี่ยงโชคหลากหลาย

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เป็นบทสวดที่คนไทยจำนวนมากนิยมสวดให้ครบ 9 จบ เพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตประจำวัน สำหรับหลายคนที่สงสัยว่าท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไร มีวิธีไหว้และข้อห้ามอย่างไรบ้าง บทความนี้ช่วยในการเล่น พนันออนไลน์ของเว็บ lucabet345 ได้ด้วย ไทยรัฐออนไลน์ได้รวบรวมเคล็ดลับการบูชาท้าวสุวรรณมาฝากกัน

บทคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไรบ้าง

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณเป็นคำบูชาท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นหนึ่งในท้าวโลกบาลผู้รักษาคุ้มครองโลกทั้ง 4 ทิศบ้างก็เรียกว่า "ท้าวเวสวัณเป็นเจ้าแห่งอสูรและยักษ์ทั้งปวงมีรูปร่างลักษณะเป็นยักษ์ท่าทางน่าเกรงขามถือตะบองไว้ในมือเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณมีหน้าที่คอยคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์

บทสวดมนต์ – คาถาบูชาสิ่งที่ควรทำ

สำหรับผู้ที่สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ มักนิยมสวดให้ครบ 9 จบ โดยเชื่อว่าผู้ที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณเป็นประจำจะเป็นการช่วยเสริมเรื่องสิริมงคล เสริมอำนาจบารมีบันดาลโชคลาภ ความร่ำรวย ทำมาค้าขายขึ้น เงินทองไหลมาเทมา อีกทั้งยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย-สิ่งอัปมงคล ไม่ให้กล้ากล้ำกรายเข้ามาจะทำการใดก็พบแต่ความเจริญรุ่งเรือง จึงทำให้มีผู้ศรัทธานิยมสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างแพร่หลายนั่นเองทั้งนี้บางคนอาจจะเช่าวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณเพื่อพกติดตัวหรือตั้งในรถยนต์แล้วสวดภาวนาขอพรให้ท้านคุ้มครองตลอดการเดินทางเชื่อว่าจะแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงได้เช่นกัน

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ

ข้อแนะนำก่อนที่จะเริ่มต้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณควรตั้งจิตเป็นสมาธิ ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา และครูอาจารย์ที่เคารพนับถือจุดธูปและเทียนแล้วสวดดังนี้

และตั้งนะโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุท ธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุท ธัสสะ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิโสภะคะวายมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโณมะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณจาตุมะหาราชิกายักขะพันตาภัทภูริโตเวสสะพุสะพุทธัง อะระหัง พุทโธท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

การเตรียมของไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่ควรเตรียมไว้สักการบูชา

เทียน 1เล่มธูป 9 ดอกดอกกุหลาบ 9 ดอกบางสถานที่แนะนำให้เตรียมผลไม้มงคล 5 อย่างเช่น ส้ม, กล้วย, องุ่น, แอปเปิลแดง, สับปะรด (สามารถใช้ผลไม้ชนิดอื่น ๆ ที่มีสีแดงทดแทนได้เช่นแก้วมังกรหรือทับทิมเป็นต้น)

วิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณเพื่อเรียกทรัพย์ ไว้สำหรับเสี่ยงโชคพนันออนไลน์

หลังจากสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ต้องการสิริมงคลด้านโชคลาภและความร่ำรวย ให้นำกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ใส่เงินของตัวเอง ไปวนขวารอบกระบองของท้าวเวสสุวรรณ จำนวน 9 รอบ หลังจากนั้นจึงอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา

การสวดคาถา ท้าวเวสสุวรรณมีข้อห้ามอะไรบ้าง

ผู้ที่ต้องการนับถือท้าวเวสสุวรรณนอกจากการสวดคาถาบูชาเป็นประจำแล้ว ต้องประพฤติตนอยู่ในสัมมาอาชีพ ควบคู่ไปกับการรักษาศีล 5 ได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์, ไม่ลักทรัพย์, ไม่ประพฤติผิดในกาม, ไม่พูดเท็จ, ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวเวสสุวรรณอย่างแท้จริงเพราะเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณจะเมตตาและให้พรแก่ผู้ที่ปฏิบัติดี

บูชาท้าวเวสสุวรรณเคารพสักการะที่ไหนดี?

ปัจจุบันมีการตั้งรูปเคารพท้าวเวสสุวรรณในวัดหลายแห่งทั่วประเทศไทย สำหรับสถานที่มีชื่อเสียงใกล้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่คนไทยนิยมเดินทางไปสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณยกตัวอย่างเช่นวัดจุฬามณี อศีรษะทอง (วัดพระราหู) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม, วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(บางชัน)วัดสุทธารามและวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวรเป็นมหาเทพที่ช่วยปกป้องคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายภูตผีปีศาจมนตร์ดําต่าง ๆ รวมไปถึงมีพุทธคุณในด้านบันดาลความร่ำรวยและโชคลาภ หากใครที่ได้บูชาท้าวเวสสุวรรณทั้งในรูปแบบของการไหว้บูชาต่าง ๆ ให้พึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและรักษาศีลเพื่อให้การบูชานั้นได้ผลอย่างแท้จริงช่วยได้ทุกเรื่อง ผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์ท้าวเวสสุวรรณนอกจากไหว้สักการะในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละแห่งแล้ว หากมีปัญหาเรื่องการเงิน การงานโชคลาภสามารถบนบานศาลกล่าวกับท้าวเวสสุวรรณได้เองที่บ้าน ถ้ามีผ้ายันต์หรือองค์ลอยตามข้อปฏิบัติดังนี้ให้ทําในวันขึ้น ๑๕ ค่ำอาบน้ำชําระร่างกายให้สะอาดแต่งกายสุภาพ

การกล่าวสมาทานศีล ๕ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพาหุงชินบัญชร

จุดธูป ๙ ดอกพวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบ ๑ พวง ตั้งนะโม ๓ จบสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ๙ จบ“อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโนท้าวเวสสุวัณโณมะระณัง สุขัง อะหังสุคะโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวัณโณจาตุมะหาราชิกายักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธท้าวเวสสุวัณโณนะโม พุทธายะ. (๙ จบ)ทําสมาธิ อธิษฐานขอพร จากนั้นแผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศล

© 2021 – 2023 GUZACLUB88. All Rights Reserved.
chevron-down