คนเกิดราศีไหนบูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วดวงเฮง เล่นอะไรก็เฮง

ตามตำนานพุทธศาสนา ท้าวเวสสุวรรณ ในอดีตชาติเป็นพราหมณ์ใจบุญ เปิดโรงงานหีบอ้อยจนร่ำรวย มักบริจาคเงินทองให้ผู้ยากไร้ด้วยบุญกุศลที่ทำมาพระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรเป็นอมตะ เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาท่านอีกตำนานหนึ่งเชื่อว่า ท่านเป็นกษัตริย์กรุงราชคฤห์ นามว่า “พระเจ้าพิมพิสาร” เป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบัน ได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับ เป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม รวมถึงทรัพย์สมบัติมากมาย

เสริมดวงบูชามีวิธีการและข้อห้ามอะไรบ้างท้าวเวสสุวรรณ

ประวัติและตำนานท้าวเวสในภาษาพราหมณ์เรียกท้าวกุเวร ในพระพุทธศาสนาเรียก ท้าวไพสพ เป็นเจ้าแห่งอสูร ภูตผีปีศาจ ทรงอิทธิฤทธิ์มีอานุภาพมากเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลประจำทิศทั้งสี่ ทิศเหนือ มี ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร, ท้าวไพสพ (มี อสูร, รากษส, ภูตผีปีศาจ เป็นบริวาร)ทิศใต้มีพระยมหรือท้าววิรุฬหก

เสริมดวงบูชามีวิธีการและข้อห้ามอะไรบ้างท้าวเวสสุวรรณ

ใน อาฏานาฏิยปริตร กล่าวว่า ท้าวเวสสุวรรณนำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายสัตย์จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควานสารานุกรมไทย ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน เล่มที่ 3 หน้า 1439 กล่าวว่า กุเวร-ท้าว เทพแห่งยักษ์ ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ มียักษ์และคุยหกะ เป็นบริวาร มีอีกชื่อว่า ท้าวไวศรวัน (เวสสุวรรณ) ในภาษาทมิฬ ระบุ กุเวรใน รามเกียรติ์ กล่าวว่าเป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์มีรูปร่างพิการมีผิวขาวและเขียว สูง 8000 เมตร มีฟัน 8 ซี่ มีขาสามขา (มักยืนแยงแย ถือไม้กระบองยาวอยู่หว่างขา) มีอาวุธเป็นกระบองมีพาหนะ ช้าง ม้า รถ ปราสาท อาภรณ์มงกุฎประดับรูปนาค ดำรงอิสริยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ มีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬหอกทอง

รูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณ

1) รูปยักษ์ยืนถือกระบองยาวกายสีเขียวมีบริวารแสนโกฏิ ถือโล่แก้วประพาฬ หอกทอง มือขวาถือตะบองมือซ้ายยกเสมอหน้าอกแสดงการห้ามปรามมิให้ (เทวดา) ทำผิด มีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยยุติธรรมในสวรรค์ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการตั้งแต่แรกตั้งกรมอัยการเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้วเนื่องจากยกกระบัตร (ชื่อเรียกอัยการในอดีต) มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกัน ผู้มีอาชีพสัปเหร่อหรือประหารชีวิตนักโทษมักพกพาเป็นเครื่องรางของขลัง ป้องกันภัยจากวิญญาณร้าย

2) รูปชายพุงพลุ้ยเป็นเทพแห่งความร่ำรวยผู้ใดบูชาจะบังเกิดโชคลาภร่ำรวยเงินทอง ทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาดเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ไหลมาไม่ขาดสาย

ใช้แก้ปีชง ป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ขจัดภูตผีปีศาจ สิ่งอัปมงคล ไม่ให้มารบกวน เพราะภูติผีปีศาจ, ยักษ์ เป็นบริวารท้าวเวสสุวรรณ นิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์มาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้าย คุณไสย์ มนต์ดำ

วิธีการ บูชาท้าวเวสสุวรรณ ใช้การเล่นพนันออนไลน์

วิธีการบูชาท้าวเวสสุวรรณ ให้ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยจุดธูป 9 ดอกดอกกุหลาบแดง 9 ดอกตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วภาวนาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณใช้การเล่นพนันออนไลน์เดิมพัน sexyauto168 มีเกมมากมายยิ่งเล่นยิ่ง ได้อีกด้วย

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องพนันออนไลน์

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะหากมีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ สามารถบนบานศาลกล่าวกับท้าวเวสสุวรรณได้เองที่บ้าน ถ้ามีผ้ายันต์ หรือองค์ลอยด้วยการอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ สมาทานศีล 5 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร จุดธูป 9 ดอก พวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบ 1 พวง ตั้งนะโม 3 จบ สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ

บนเรื่องการงาน ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ในนั้นมีรองเท้าพระ1คู่ อาสนสงฆ์1ผืน พระพุทธรูป1องค์ เข็มกับด้าย1ชุดบนเรื่องการเงิน ให้ถวายสังฆทาน 1ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพระพุทธรูป 9นิ้วบนเรื่องความรักครอบครัว ให้ถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณ ถือศีลแปดในวันที่เราเกิด และวันพระบนเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วย ให้ถวายหนังสือสวดมนต์(7ตำนาน12ตำนานยิ่งดี) ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลาบนเรื่องการเรียน ให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม ค่าเล่าเรียนสงฆ์สามเณร ในวัดที่มีเรียนพระปริยัติธรรมบนเรื่องสอบบรรจุ เข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่ม 1คันจากนั้นกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ไม่เกิน 3 เดือนจะเห็นผล

สถานที่สักการะท้าวเวสสุวรรณ

1) วัดจุฬามณีต.บางช้างเดิมชื่อว่าวัดแม่เจ้าทิพย์ สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2172–2190 ท่านท้าวแก้วผลึกธิดาคนหนึ่งของท่านพลายนายตลาดบางช้างมีหน้าที่เก็บภาษีอากรขนอนตลาด ต้นวงศ์ราชนิกูลบางช้าง เป็นผู้สร้างขึ้น วัดนี้มีสิ่งที่ผู้คนนิยมมาสักการะ 3 อย่าง 1)สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าอาวาส (หลวงพ่อเนื่อง โกวิท) 2)อุโบสถจตุรมุขหินอ่อน 3)องค์ท้าวเวสสุวรรณ เปิด 6:00-24:00 น

2) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพท่านเจ้าคุณมงคลราชมุณี (สนธิ์) หรือท่านเจ้าคุณศรี สนธิ์ ศิษย์ผู้สืบทอดตำราสร้างพระกริ่งของสมเด็จพระสังฆราช(แพ) ได้รับความกรุณาจากหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ประกอบพิธีสร้างพระเครื่องแจกจ่ายเหล่าทหารก่อนออกรบต่อมาได้ประกอบพิธีสร้างท้าวเวสสุวรรณแจกจ่ายชาวบ้านไว้ป้องกันภูติผี จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาวัดนี้เปิดเวลา 08.30-21.00 น.

3) วัดพังม่วง ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรีมีท้าวเวสสุวรรณโณ ใหญ่ที่สุดในสุพรรณ เนื้อทองเหลือง สูง 3.48 ม. น้ำหนัก 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) สร้างโดยพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงครามมีนักเสี่ยงโชคเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภไม่ขาดสายจุดธูปเสี่ยงทายเพื่อนำเลขก้านธูปไปเสี่ยงโชค จุดประทัดแก้บน นำเลขหางประทัดไปเสี่ยงโชค เขย่าเสี่ยงเซียมซี นำเลขไปเสี่ยงโชค

© 2021 – 2024 GUZACLUB88. All Rights Reserved.
chevron-down